ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 5910440, 6948 439193. E-MAIL: info@melemenis.gr.